Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa ENZO

Przejdź do treści

Menu główne:

DOGOTERAPIA
Dogoterapia to jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony PIES Przyjaciel wspomaga terapeutę (często wolontariusza) w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym (www.czeneka.org).

        
DOGOTERAPIA jest więc:

  • jedną z metod rehabilitacji, która nie powinna być stosowana jako jedyna forma terapii, lecz jako element całościowych oddziaływań,
  • jest terapią kontaktową, nazywaną tak, gdyż jej istotą jest bezpośredni kontakt podopiecznego z odpowiednio przeszkolonym psem wspierającym terapeutę
    w usprawnianiu osób w różnym wieku i posiadających różnorodne niepełnosprawności lub upośledzenia,

  • usprawnianie dotyczy wielu sfer jednocześnie ,możemy więc wspierać zarówno sferę psychiczną, jak i fizyczną naszych podopiecznych,
  • forma zajęć i metody pracy muszą być dostosowane do potrzeb osób, z którymi pracujemy oraz do celów, jakie pragniemy osiągnąć. Mogą to być zajęcia indywidualne lub grupowe, mogą odbywać się w specjalnie przygotowanych salach w ośrodkach rehabilitacji,
    w szkołach, przedszkolach, szpitalach, hospicjach, domach opieki lub domach naszych podopiecznych,

  • zajęcia z psem muszą odbywać się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze z jednoczesnym poszanowaniem i zrozumieniem potrzeb podopiecznego oraz psa terapeuty.

Możemy wyróżnić jej trzy podstawowe formy:

Terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT)
Zajęcia z udziałem psa (AAA)
Edukacja z udziałem psa (AAE)
Najbardziej formalna metoda pracy ściśle oparta na programie terapeutycznym, w której zawodowo przygotowanemu do pracy terapeucie (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy pies; przebieg spotkania oraz postępy pacjenta są dokumentowane
Są to wielorakie formy luźnych spotkań z psami, mające na celu poprawę samopoczucia, wywołanie uczucia radości oraz zmobilizowanie pacjenta do spontanicznego wykonywania zadań terapeutycznych, nie wymagają programów terapeutycznych oraz dokładnej dokumentacji
Jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa.