Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa ENZO

Przejdź do treści

Menu główne:

KURSY I SZKOLENIA
Oferta edukacyjna dla placówek


Zajęcia edukacyjne z udziałem psa – oferta dla przedszkoli i szkół.

Dogoterapia w przedszkolu i szkole – jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa. Zajęcia z psem muszą odbywać się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze
z jednoczesnym poszanowaniem i zrozumieniem potrzeb podopiecznego oraz psa terapeuty.

Zajęcia z psem to coś nowego i ekscytującego dla dzieci i młodzieży. Wiedza przekazywana w trakcie jej trwania z pewnością zostanie w pamięci uczniów
i słuchaczy pozwoli na szybsze przyswajanie nowej wiedzy na długi czas. Na zajęciach podczas edukacji za pomocą gier edukacyjnych panuje atmosfera radości ,szczęścia i jest dużo uśmiechu .
Głównym celem zajęć edukacyjnych  z udziałem psa jest:
 • budowanie  poczucia własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa oraz bezpiecznego przebywania
  w obecności psa a przez to panowania nad swoimi emocjami

 • nabycie prawidłowej postawy oraz sposobu porozumiewania się
  z psem a dzięki temu zdobycia  szacunku do zwierząt

 • rozszerzenie swojej wiedzy na temat zwierząt i sposobu funkcjonowania
  w otaczającym ich świecie

 • przedstawienie dzieciom i uczniom  różnej tematyki w sposób interesujący

Zajęcia edukacyjne z udziałem psa :
 • rozwijają  mowę i wzbogacać słownik,
 • przełamują lęk,
 • rozwija funkcje poznawcze,
 • stymuluje zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz  orientację przestrzenną,
 • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • stymuluje pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
 • buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,
 • podnosi aktywność, uczy samodzielności i odpowiedzialności,
 • łagodzi stres, samotność,
 • rozwija spontaniczną aktywność,
 • motywuje i mobilizuje do podejmowania działań,
 • uczy właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
 • uczy zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • buduje więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem.
Jak wyglądają zajęcia edukacyjne z udziałem psa dla przedszkoli i szkół?
 • Każde zajęcia dydaktyczne dostosowane są do uczestników spotkania
 • Zajęcia powinny trwać około 20-45 minut ze względu na możliwości percepcyjne dzieci i uczniów .
 • Zajęcia prowadzone są przez zespół składający się z dwóch osób  i psa.
 • Instruktorzy prowadzący dysponują własnymi  pomocami dydaktycznymi do realizacji zajęć.
 • Jeżeli przedszkole lub szkoła posiada własny ogródek istnieje możliwość przeprowadzenia części zajęć  na zewnątrz.
Zapraszamy przedszkola, szkoły i inne placówki do kontaktu .


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dot. prowadzenia zajęć w zakładce „Grupa Enzo w mediach”.